• Oferujemy usługi związane z szeroko pojętym zarządzaniem talentami w organizacji. W sytuacji coraz szerszej dostępności wysoko wykwalifikowanych pracowników, posiadających dużą wiedzę oraz biegłość w różnych dziedzinach, rzeczywistą przewagę konkurencyjną można uzyskać poprzez sprawny dobór odpowiednich osób oraz zarządzanie nimi w sposób uwzględniający obecne i przyszłe potrzeby Państwa firmy.
  Zadbaj o swoje Talenty razem z nami:
  • Odkrywaj – narzędzia oceny, które wspomagają wybór oraz promowanie właściwych ludzi
  • Wzmacniaj – narzędzia rozwoju, które dostarczają wiedzy oraz trenują umiejętności, i przyczyniają się do trwałej zmiany zachowań
  • Wymagaj – narzędzia z zakresu zarządzania wynikami, które przyczyniają się do wzrostu efektywności działań
  • Angażuj – narzędzia zwiększania motywacji pracowników, które pozwalają zaangażować ich w proces ciągłego doskonalenia
 • Rekrutacja i selekcja
  Aby wspomagać organizacje w zakresie rekrutacji i selekcji najlepszych kandydatów do pracy lub największych talentów firmy, proponujemy rozwiązania, które pozwalają trafnie i wszechstronnie ocenić aktualne umiejętności oraz potencjał zawodowy tych osób. Oprócz oceny poziomu kompetencji i porównania go ze standardem, wskazujemy także główne obszary rozwojowe, które powinny być brane pod uwagę w dalszym rozwoju.
  Nasze projekty
  350 osób Kadra Menedżerska
  zobacz nasze podejście
  300 osób Audyt menedżerski
  zobacz nasze podejście
 • Szkolenia i rozwój
  Nasze działania w zakresie szkolenia i rozwoju pracowników koncentrują się z jednej strony wokół umiejętności oceny kompetencji pracowników i przekazywania informacji zwrotnych, ale także wokół umiejętności przywódczych i menedżerskich, kompetencji handlowych oraz zdolności osobowych, związanych z cechami indywidualnymi. Nasze działania mają na celu uświadomienie i pokazanie, co należy robić, aby osiągnąć trwałe pozytywne zmiany w zachowaniu. Wierzymy, że zmiana pochodzi z wnętrza, więc w równej mierze skupiamy się na motywacji i wartościach, jak również umiejętnościach i technikach.
  Nasze projekty
  350 osób Kadra Menedżerska
  zobacz nasze podejście
  300 osób Audyt menedżerski
  zobacz nasze podejście
 • Zarządzanie Wynikami
  Wspomagamy organizacje w zakresie wdrażania systemów zarządzania wynikami, definiowania celów i wyboru wskaźników kontroli. O skuteczności systemu zarządzania wynikami w organizacji decyduje właściwy dobór celów oraz sposób ich komunikowania i kontroli. Pracownicy powinni poznać reguły, a następnie pozyskać umiejętności, które pozwolą im na wdrożenie ich w życie. Dlatego naszym Klientom proponujemy indywidualne rozwiązania w postaci szkoleń dostosowanych do wymagań określonej organizacji.
  Nasze projekty
  350 osób Kadra Menedżerska
  zobacz nasze podejście
  300 osób Audyt menedżerski
  zobacz nasze podejście
 • Planowanie sukcesji i motywowanie
  Nasze działania w zakresie planowania sukcesji i motywowania pracowników koncentrują się wokół jak najlepszego dopasowania pracowników do ról pełnionych w organizacji, a także skutecznego motywowania poprzez poczucie rozwoju własnego rozwoju i zdobywanie coraz większej samodzielności w działaniu.
  Nasze projekty
  350 osób Kadra Menedżerska
  zobacz nasze podejście
  300 osób Audyt menedżerski
  zobacz nasze podejście